Säännöt

Yhdistyksen nimi

Meitä ei vaienneta ry

Kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea erityisesti verkossa tapahtuvan äärioikeiston ja misogynistisen häiriköinnin ja vainon kohteeksi joutuneita naisia, itsensä naiseksi identifioivia ja muunsukupuolisia henkilöitä, kuitenkaan ketään ulossulkematta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo toimintakenttäänsä kuuluvia henkilöitä oikeusturvaan ja sosiaaliseen tukeen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä. Yhdistys voi myöntää taloudellista tukea yhdistyksen toiminnan kohderyhmään kuuluville henkilöille. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys tekee verkostotyötä vastaavien suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Jäsenyys


Jäseneksi voi hakea yhdistyksen nettisivuilta. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet kokouksessaan.

Jäsenten maksuvelvollisuus

Yhdistyksen jäsenyys on maksutonta. Yksilö tai yhteisö voi myös ilmoittautua yhdistyksen tukijäseneksi maksamalla vuosittain yhdistyksen hallituksen määrittämän tukijäsenmaksun.

Hallitus

Vuosikokous valitsee hallituksen. Hallituksen toimiaika on yksi vuosi. Hallituksen koko on puheenjohtaja ja 2-4 varsinaista sekä 0-2 varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajalla ja mahdollisella varapuheenjohtajalla tulee olla asuinpaikka Suomessa. Hallituksen puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen, muiden hallituksen jäsenten tulee olla 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsen. Velkajärjestely ei ole esteenä hallituksen jäsenyydelle.

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

Toiminnantarkastajat tai tilintarkastajat

Vuosikokous valitsee varsinaisen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan.

Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12.  Ensimmäinen tilikausi alkaa perustamiskirjan allekirjoittamisesta.

Varsinaisen kokouksen pitoaika

Yhdistyksen vuosikokous päättää yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien valinnasta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta. Vuosikokous on järjestettävä toimintavuoden joulukuun loppuun mennessä.

Kokouskutsutapa ja -aika


Yhdistyksen kokous kutsutaan kirjallisesti koolle kaksi viikkoa ennen kokousta. Vuosikokous pidetään joulukuun loppuun mennessä. Kokouksiin mahdollistetaan tarvittaessa myös etäosallistuminen.

Muutokset sääntöihin

Muutokset näihin sääntöihin voidaan hyväksyä ⅔ enemmistöllä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat jaetaan jäsenten kesken.

Helsingissä 5.11.2018